//files.voog.com/0000/0035/2607/photos/latt_117_1.jpg
Kordumatus -  täpse sepatöö kujundamisel vajan teadmist
kellele ja kuhu see läheb. Kuna kõik inimesed ja kohad on
erinevad, samuti minu tehtud tööd.
  Omapärased sepised!

Istepukk noodipuldile, Tallinn 2016

See on mitu aastat tagasi minu sepistatud noodipuldi juurde täiendus, pukk, millele saksofoni mängides toe-
tuda. Tammest õlitatud isteplaati rikastab needirauaga löödud poldipeade rivi.

Saapariiul, Kastani 2015

Vanas majas oli välisukse kõrval seinaorv, mille süga- vus hästi jalanõusid ei mahutanud... Nii saigi saapariiul kavandatud orvast eenduv põrandale toetuvate jalga- dega. Riiuli ümarad nurgad on sepistatud väikseima pereliikme ja jalgade ohutuse huvides.
Minu pärimise peale riiuli kohta oli kunde vastus : "Saapariiul käitus väga kenasti ja sobib meile imeliselt!"

Peegel, Emajõe 2014

Peegli kujunduse aluseks on vana ukse uhke tahveldis. Sealt siis mõõdud, ümarad nurgad, kahes tasapinnas ja osas koostatud raam. Kuna toa sisustuses on palju puitu sai pool peegliraamist vanutatud lehisest.

Raamatuhoidja Tuule, Tartu 2013

Raamatu stend tõstetava lehehoidjaga, kunde soovil on see mõeldud kööki. Kokal on tihti käed kinni või toidu- sed aga retseptiraamat peab kindlast kohast lahti püsi- ma. Muidu võivad tegemise käigus road segi minna... Fotod Andrus Kannel

Trepipiire, Aardla 2010

Torust käsipuu või peaks ütlema käsiraud, sest puuga pole siin midagi pistmist, teeb uhke kurvi trepi käänu-kohas. Väikeste inimeste kaitseks mõeldud terasest trossid lõpevad rauast kuulidega.

Vespriküünlajalg, Tartu 2010

Tartu Püha Luuka koguduse õhtupalvuse küünlajala kavand ja selle puitdetail tulenes moodsast kirikuhoone sisustusest, kus on palju sirgeid puitpindasid ja lakooni- lised valgustid. Küünlahoidja seisab tugevalt maas tervenisti 37 kiloga!

Komplekt lauast ja toolist, Tartu 2002

Minu diplomitöö Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, juhen- dajad Ülo Sepp ja Peeter Saart. Materjal on puhtaks harjatud lakiga raud ning linaõli viimistlusega tamme- puit. Osad käivad kokku lihtsalt puidust kiilude ja rauast koonustega. Fotod Andrus Kannel

Küünlahoidja Tuules, Pariis 2011

Küünlahoidja esimene väljalase oli näitusel "12+1 tule- hoidjat ehk paratamatus" 1999. Emajõe äärest leitud kivi tõttu sai töö nimeks "Luhal tuules". Hõbedast rõngas vääristab raua väljakasvamise kohta kivist.

Trepipiire, Tähtvere 2012

Väike aga tõsine keldritrepi piire, mille ühenduskohad on traditsioonilise läbilöögi ja neetimisega lahendatud. Paigaldusel on kasutatud puidukruve ja polte, vajadusel saab piirde seega eemaldada.

Valgustid, Tõrvandi 2008

Palksauna eesruumi valgustid, materjaliks läbitöötatud vinkelraud ja ümarpea needid. Lambi vorm on lakooni- line ja pirni on lihtne vahetada.

Kardinarauad, Sauga 2011

Talu saunale mõeldud kardinapuude st kardinaid hoidvate raudade motiiv on võetud vanast võikirna visplist, kuna talus oli omal ajal väike meierei. Inspiratsiooni allikas võikirn ja vispel on Ants Viirese raamatust "Old Estonian Folk Life".

Noodipult saksofonile, Tallinn 2011

Saksofonimängija kodune noodipult, see on venitamise, mulgustamise ja neetimise täpne ning puhas töö. Pult püsib kindlalt püsti ja vajadusel saab sinna külge riputada pilli.

Lapse nagi, Tallinn 2007

Nagi noore preili päris oma tuppa on erinevate looma-peadega, need said töö käigus vastavalt näoilmele nimed: Õnneseen, Ninatark, Torulopski, Toriseja ja Vanamees.

Redel, Tartu 2006

Korp! Vironia majas pööningule viiv redel ja luugi käe- pide. Tuleohutuse nõuete järgi peavad mõlemad olema mittesüttivad. Niisiis nõutud rauast redel sai läbilöökide ja kuumalt teostatud neetimistega käesoleva vormi.

Küünlajalg Kolm õde, Norra 2007

Küünlahoidja esimene väljalase oli näitusel "12+1 tule- hoidjat ehk paratamatus" 1999. Kolmest rauatükist välja venitatud ja vormitud, lõpuks üheks tervikuks kokku needitud elegantne töö. Küünlahoidja seisab "visuaalselt kindlalt maas", seda terminit kasutan tihti koolis tudengite õpetamise juures.

Peeglid näituselt, Tartu 1997

Esimene näitus peeglitest "Juhus või paratamatus..." sai oma nime mõtisklusest , kas minu jõudmine sepatöö juurde oli juhuslik kokkusattumine või oli see mööda-pääsmatu samm.

Lambid, Tartu 2003

Kristallglasuuriga erksinised laua- ja seinalambi kuplid on valmistanud keraamik Eddi Leet. Sepistatud osad on harjatud ja lakitud, tagasihoidlikult tumedad.
Alar Tamme sepikoda  I  Ujula 98, Tartu  I  alar@separaud.ee  I  +372 525 1677