/photos/latt_111_1.jpg
Kestvus -  õige viimistluse ja materjali varuga sepatöö peab rooste hävitustööle, pahatahtlikule jõuproovile, sihipärasele kasutusele päriselt vastuHea kujundusega sepis on ajatu!

Ristid, Saaremaa 2009-2011

Ühel hauaplatsil on kaks sarnast risti. Ristidel on detailid peegelpildis, kuid materjal ja suurus on täpselt samad. Nimetahvlid ristide ees kasvavad maast välja.

Kalmupiirde taastamine, Raadi 2013

Vana sepistatud hauapiire Raadi kalmistul oli aastatega endise ilme kaotanud. Mõni rauast detail oli kõveraks paindunud, teisest roosteuss tüki võtnud ning kolmas hoopis kaotsi läinud. Praegu seisab piire taas endise väljanägemisega.

Eluring Õpetaja haual, Tallinn 2006

Ülo Sepa 2003 valminud kavand oli algselt peegliraam. Peale Õpetaja lahkumist leidis kavandi sepp Heino Müller, kellega koos otsustasime teostada see vähen-datud mõõtkavas ja paigutada hauakivile panuseks. Töö sai nimeks Eluring.

Kalmupiire, Palamuse 2003

Väike madal kalmunurk kahe küünlalaternaga. Kalmupiirde kujundus on mõjutatud kalmuse lehest.

Hauatähis, Võrumaa 2007

Monumentaalne, kahest sambast koosnev hauatähis, milles kunde leidis ühiseid jooni arhitekt Eliel Saarineni hoonetega. Hauatähise rauapind omandab aja jooksul tumeda oksiidikihi ja sellest saab hooldusvaba kate.

Leinateenistuse küünlajalad, Tartu 2004

Põranda küünlajalgade paar, mida kasutatakse lahkunu sarga juures. Küünlaid on kokku kuus, sest usutakse, et paarisarvud on seotud täielikkuse ja lõpetamisega, antud juhul elu lõpuga.

Hauapiire, Nina küla 2008

Peipsi järve äärsel kalmistul madal hauapiire väravaga. Kujunduse valikul lähtusin kalmistu kõrval asuva kiriku sibulkuplitest.
Alar Tamme sepikoda  I  Ujula 98, Tartu  I  alar@separaud.ee  I  +372 525 1677