/photos/latt_115_1.jpg
Tänu Õpetaja Ülole sai minust sepp, tema teadmised ja
jäägitu pühendumine sepatööle innustavad mind tänini.
Sepp Alar Tamm
1973 sündinud Otepääl
1993 esimene kontakt sepatööga M. Salumaa kõrval
1995-1997 sepatöö alustamine AS-s Sell, Tartu
1996 Eesti Seppade Ühenduse  traditsioonilise küünla- jala konkursi I koht
1997-2005 õpingud õpetaja Ülo Sepa juures Tallinnas
1997 näitus peeglitest “Juhus või paratamatus...” Sebra Galeriis Tartus
1997-2002 õpingud Tartu Kõrgema Kunstikooli mööbli kujundamise ja restaureerimise erialal, diplomitöö “Komplekt lauast ja toolist”
1998 Eesti Seppade Ühenduse (ESÜ) liige
1999 näitus küünlajalgadest ja õlilampidest “12+1 tule- hoidjat ehk paratamatus...” Obu Galeriis Tartus
2000 ESÜ küünlajala konkursi I-III koht
2001 esimene sepikoda Tartus
2004 projektiga Emajõe Hansalodi 2005 liitumine ja sepatöö alustamine jõe teisel kaldal Tartus
2006 Tartu Kõrgema Kunstikooli diplomitöö juhenda- mine, Kalev Järvik "Kahe inimese häll"
2006 aastast alates sepatöö kursuse juhendamine Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
2012 koolitusest osavõtmine "Üliõpilaste juhendamine ja tagasiside andmine", lektorid Katrin Karu, Katrin Aava
Alar Tamme sepikoda  I  Ujula 98, Tartu  I  alar@separaud.ee  I  +372 525 1677